قالب وبلاگ غمگین | تنهاییقالب وبلاگ غمگین | تنهایی


غم و تنهایی :

احساس ناراحتی و ناخوش آیند که معمولا به دلیل از دست رفتن روز های شاد گذشته به انسان دست می دهد.