قالب وبلاگ شب پرستارهقالب وبلاگ شب پرستاره


کلید واژه های این قالب :
قالب وبلاگ شب پرستاره,قالب شب,قالب وبلاگ | قالب وبلاگ بسیار گرافیکی و فانتزی شب پرستاره | قالب وبلاگ شب پرستاره
شب :

شب (در مقابل روز روشن) به معنای فاصله میان غروب تا طلوع خورشید است. از دیدگاه نجومی، نیمی از سطح هر سیاره در منظومه شمسی که رو به خورشید قرار دارد روز روشن است و نیمه دیگر آن شب است.

واژه شب، ممکن است به معنای شبانه‌روز نیز به‌کار رود. یک شبانه روز برابر بیست و چهار ساعت است.