قالب وبلاگ پنجرهقالب وبلاگ پنجره


کلید واژه های این قالب :
قالب وبلاگ پنجره,قالب پنجره,قالب وبلاگ | قالب وبلاگ بسیار زیبا و گرافیکی پنجره | قالب وبلاگ پنجره
پنجره :

پنجره ورودی ای در دیوار است که برای عبور نور و هوا ساخته شده. پنجره‌ها معمولاً شیشه‌های شفاف یا مات داخل قابی فلزی هستند.