قالب وبلاگ لک لکقالب وبلاگ لک لک


کلید واژه های این قالب :
قالب وبلاگ لک لک,قالب لک لک,قالب وبلاگ | قالب وبلاگ بسیار زیبا و گرافیکی لک لک | قالب وبلاگ لک لک
لک لک :

لک لک پرنده‌ای بزرگ، با پاها و گردن دراز و منقار بلند و راست می‌باشد که آهسته به پرواز در می‌آیند ودرحال پرواز پاها و گردن را کشیده و اندک رو به پائین نگه می‌دارند. آرام و کند راه می‌روند. نر و ماده هم شکلند. روی درخت‌ها، صخره‌ها یا ساختمان‌ها آشیانه می‌سازند.
از ماهی‌ها، دوزیستان، حلزون‌ها و غیره تغذیه می‌کنند.
طول بدن ۱۰۰ سانتیمتر است. این پرنده به‌وسیله پر و بال سفید، شاهپرهای بالی سیاه براق، گردن دراز، منقار و پاهای دراز برنگ سرخ و روشن به آسانی تشخیص داده می‌شود. روی درخت‌ها وساختمان‌ها می‌نشیند ودر این حالت اغلب یک پای خود را جمع می‌کند. آرام وبا تأنی راه می‌رود. در پرواز آهسته بال می‌زند واغلب بالباز اوج می‌گیرد ودر ارتفاع زیاد پرواز می‌نماید. طرح بدن درحال پرواز با گردن دراز کشیده آن را از حواصیل، پلیکان و کرکس مشخص می‌کند. بصورت گله‌های نامنظم مهاجرت می‌کند. زود انس می‌گیرد.
لک‌لک سیاه بطول ۹۵ سانتیمتر پر وبالش سیاه براق است با جلای زرشکی و سبز و سطح شکمی سفید، منقار، دور چشم و پاهایش سرخ رنگ است. پرنده‌ای است تک زی ودیر انس به تنهائی یا دسته جمعی مهاجرت می‌کند.
لک لک ماداگاسکار به طول ۵۰ سانتی متر، بومی جنگل‌ها ماداگاسکار می‌باشد.
زیستگاه در تالاب‌ها و مناطق پر درخت و جنگلی و علفزارها بسر می‌برند.
لک‌لک سفید در تابستان فراوان اما لک‌لک سیاه به تعداد کم است.