قالب وبلاگ کودک











قالب وبلاگ کودک


کلید واژه های این قالب :
قالب وبلاگ کودک,قالب کودک,قالب وبلاگ | قالب وبلاگ حرفه و گرافیکی کودک | قالب وبلاگ کودک




کودک :

کودَک یا بچه به انسان خردسال (دختر و پسر) گفته می‌شود. برابر دیگر کودک در زبان فارسی واژه بچه می‌باشد.
واژه کودک از ریشه واژه پهلوی kuk به معنای کوتاه می‌باشد و با واژه‌های کوتاه و کوچک هم خانواده می‌باشد. این واژه به بزرگ نشدن و سادگی و پاکی نیز اشاره دارد.
فرزند، عبارتیست برای منسوب نمودن بچه‏ به پدر و مادر