قالب وبلاگ آکواریومقالب وبلاگ آکواریوم


کلید واژه های این قالب :
قالب وبلاگ آکواریوم,قالب آکواریوم,قالب وبلاگ | قالب وبلاگ زیبا و آرامش بخش آکواریوم ، رنگ های استفاده شده آبی تیره مشکی سورمه ای | قالب وبلاگ آکواریوم
تاریخچه آکواریوم :

١- اولین بار چینی ها و ژاپنیها با نگهداری گلدفیشها در حوضچه ها دست به پرورش و نگهداری ماهیان تزئینی زدند .
٢- اولین کتاب راجع به ماهیان تزئینی ، نوشته آقای چانگ از کشور چین می باشد .
٣- پس از چانگ ، آقای پیپس و همسرش ، کتاب کاملتری راجع به پرورش ماهیان تزئینی نوشتند .
۴- پس از آنها ، آقای تی براون کتاب کاملی راجع به انواع ماهیان شناخته شده تزئینی تا آن زمان نوشت .
۵- ماهیان آکواریومی جنوب شرق آسیا اولین ماهیان تزئینی مورد استفاده در کشورهای اروپائی بودند که از جمله آنها می توان فایترها یا گلدفیشها را نام برد .
۶- آلمانیها برای اولین بار در اروپا تکثیر ، پرورش و صادرات ماهیان آکواریومی را انجام دادند .
٧- اولین آکواریوم در سال ١٨١٩ توسط پیپس انگلیسی ساخته شد .
٨- اولین آکواریوم برای نمایش توسط آقای تی براون ساخته شد.