قالب وبلاگ پنجرهقالب وبلاگ پنجره


پنجره :

پنجره ورودی ای در دیوار است که برای عبور نور و هوا ساخته شده. پنجره‌ها معمولاً شیشه‌های شفاف یا مات داخل قابی فلزی هستند.