قالب وبلاگ حرفه ای طبیعتقالب وبلاگ حرفه ای طبیعت


کلید واژه های این قالب :
قالب وبلاگ طبیعت,قالب طبیعت,قالب وبلاگ | قالب طبیعت سرسبز برای وبلاگ کوه های زیبا و منظره سبز فانتزی مناسب عید نوروز و بهار | قالب وبلاگ حرفه ای طبیعت
طبیعت :

آنچه که انسان، در پدید آوردن آن، دخالت نداشته باشد را طبیعت گویند. طبیعت، محصول دیالکتیک ذهنی انسان و جهان ابژه‌ها است. انسان، پیش از زندگی در شهرها، در طبیعت می‌زیسته‌است. دگرگونی از ویژگی‌های طبیعت است.
گرایش بشر به دگرگونی در طبیعت، سبب ایجاد دیدگاهی در فلسفه، به نام طبیعت گرایی شد. از فیلسوفانی که دیدگاه خود را بر اساس تغییر پذیری طبیعت قرار داده‌اند، می‌توان از دنیس دیدرو و مارکی دوساد نام برد.