قالب وبلاگ دخترقالب وبلاگ دختر


کلید واژه های این قالب :
قالب وبلاگ دختر,قالب دختر,قالب وبلاگ | قالب وبلاگ زیبا و گرافیکی دختر | قالب وبلاگ دختر
دختر :

دختر (در گذشته دخت) فرزند مادینه انسان است. واژه دختر در مقابل واژه پسر قرار می‌گیرد و بیشتر به زنان خردسال و جوان گفته‌می‌شود.