قالب وبلاگ شیرینی پزی | آشپزیقالب وبلاگ شیرینی پزی | آشپزی


کلید واژه های این قالب :
قالب وبلاگ شیرینی پزی,قالب شیرینی پزی,قالب وبلاگ | قالب وبلاگ مخصوص خانم و آقای آشپزخونه ، شیرینی پزی و کیک پزی | قالب وبلاگ شیرینی پزی | آشپزی
آشپزی :

آشپزی عمل آماده‌کردن مواد غذائی برای مصرف است. این اصطلاح معمولاً به معنی محدودتری به کار می‌رود، که اِعمال گرما به غذا برای تغییر شیمیایی طعم، بافت، ظاهر، و یا خواص غذایی آن است. وقتی انسان در هزاران سال پیش آتش را کشف کرد، آشپزی ویژگی فرهنگی بسیار رایجی شد. هر کشور برای خود نوع خاصی از آشپزی را دارد که بسیار متنوع و گوناگون است. مثلاً کشورهای آسیای میانه غذاها و طرز پختشان شبیه هم است همین طور کشورهای اروپایی و آمریکایی.