قالب وبلاگ جعبه جادوییقالب وبلاگ جعبه جادویی


کلید واژه های این قالب :
قالب وبلاگ جعبه جادویی,قالب جعبه جادویی,قالب وبلاگ | قالب وبلاگ جعبه جادویی قالبی گرافیکی مناسب برای وبلاگ های ابزاردهی تولز | قالب وبلاگ جعبه جادویی
جعبه :

جعبه، ظرف یا انباره ایست که به منظور نگهداری و بسته بندی موقت یا دائم مواد و گاه برای حمل و نقل بکار می رود. در اصل به معنی تیردان و محل انبار تیر (کمان) بوده و امروزه به محل انبار هر شیئ دیگر اشاره دارد. مانند جعبه ابزار و جعبه کمک‌های اولیه
جعبه ممکن است از مواد بادوام مانند چوب یا فلز و یا از مواد غیربادوام مانند مقوا ساخته شده باشد. جعبه‌ها ممکن است بسیار کوچک (قوطی کبریت) یا بسیار بزرگ باشند. شکل جعبه‌ها متفاوت بوده و هرگاه بدون اشاره به شکل یا کاربرد خاصی از کلمه جعبه استفاده شود، منظور جعبه ایست که مکعب مستطیل باشد. همچنین جعبه‌ها ممکن است درب(باز شونده یا کشویی) داشته و یا نداشته باشند.